Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Kent
dc.contributor.authorSkogestad, Magnus
dc.date.accessioned2012-08-29T11:11:59Z
dc.date.available2012-08-29T11:11:59Z
dc.date.issued2012-08-29
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146766
dc.description.abstractDenne kandidatoppgaven omhandler forskning angående vår problemstilling, der vi spør om det er overføringsverdi av trening i simulator til kjøring i bil. Prosessen begynte da vår bilgruppe deltok i et simulatorprosjekt og underviste elever i HiNTs kjøresimulator, våren 2011. Da dette prosjektet var over, ble en av elevenes ferdigheter målt i bil og vi oppdaget at de overgikk våre forventninger. Dette motiverte oss ytterligere til semesterstart 2011,da vi tok ansvar for førsteårsstudenter som i løpet av høsten ble tildelt elever som fikk undervisning i simulator i læreplanens for førerkortklasse B, trinn 2. Vi presenterer sammendrag av to eksterne rapporter. Begge omhandler bruk av kjøresimulator. Den første forteller om bruk av simulatorer i føreropplæringen i Norge og andre europeiske land. Den andre omhandler hvordan simulatorer kan bidra til forbedret føreropplæring, både kvalitetsmessig, rimeligere og mer effektivt. Våre forskningsmetoder inkluderer som nevnt over et prosjekt hvor vi underviser en gruppe førsteårsstudenter i bruken av skolens kjøresimulator, en innføring i læreplanen og læreraktivitetene. Hver student ble tildelt en eller flere elever som de underviste i læreplanens trinn 2, som vil si grunnleggende kjøretøy- og kjørekompetanse. Det er disse elevene vi målte i kjøretesten som ga grunnlag for vår forskning. Vi gir leseren en grundig innføring i hvor og hvordan denne testen ble gjennomført og hva som ligger til grunn for våre tall. Etter en grundig gjennomgang av våre funn fant vi ut alle elevene har god kunnskap og de nødvendige ferdigheter til å manøvrere bilen på en sikker måte. Alle klarte å kjøre gjennom ruten uten særlig hjelp av oss som satt i passasjersetet, og vi klarte å danne oss et godt bilde av deres ferdigheter. Noen av elevene hadde på forhånd øvelseskjørt privat, og det varierte hvor mange undervisningstimer de fikk i simulatoren. Men vi mener alle elevene hadde målbare ferdigheter til og nå en konklusjon om at undervisningen i simulatoren har vært overført til bilkjøringen.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2012
dc.titleEr det overføringsverdi av læring i simulator til lærevogn, på trinn 2?no_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber48 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record