Show simple item record

dc.contributor.authorEvensen, Robert
dc.contributor.authorHammer, Morten
dc.contributor.authorVærnes, Jørgen
dc.date.accessioned2012-09-10T12:49:47Z
dc.date.available2012-09-10T12:49:47Z
dc.date.issued2012-09-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/146784
dc.description.abstractDenne kandidatoppgaven omhandler bruken av førerstøttesystemer i opplæringen for klasse B. Vi har sett på hva læreplanen sier om temaet førerstøttesystemer, og hvordan vi mener målformuleringene er forstått. Vi har gjennomført et intervju med fem personer, tre er trafikklærere og to er fagfolk fra trafikklærerutdanning og trafikkforsker miljøet. I denne oppgaven, representert ved trafikkforsker Dagfinn Moe ved SINTEF og høgskolelærer Stein Magne Olsen ved HiNT avd. for trafikklærerutdanning. Vi har lagt vekt på hvordan lærerne bruker førerstøttesystemene i opplæringen, hvordan de tolker det som står i læreplanen og om de synes formuleringene i lærerplanen bør oppdateres eller endres. Vi har deretter sammenlignet resultatene fra trafikklærerne med resultatene fra de to fagfolkene. Vi har sett på hva lærerne og fagfolkene mener om bruken av førerstøttesystemer i dag. Det vi har funnet ut er at lærerplanen gir for stort spillerom til fritolkning av det som står der. Temaet førerstøttesystemer brukes på forskjellige måter avhengig av trafikklæreren, fordi de tolker innholdet på forskjellig måte. Alle de spurte i undersøkelsen er enige om at førerstøttesystemer er for lite omtalt i læreplanen, og det som står der er for lite konkret.no_NO
dc.language.isonobno_NO
dc.relation.ispartofseriesKandidatoppgave;2012
dc.titleFørerstøttesystemer i føreropplæringenno_NO
dc.typeStudent paper, othersno_NO
dc.source.pagenumber36 s.no_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record