• Hva er helsefremmende universiteter? En gjennomgang av konseptet 

      Ursin, Gøril; Borgen, Per-Christian; Kymre, Ingjerd Gåre; Robertson, Eva Katarina (Journal article; Peer reviewed, 2017)
      Helse for alle og helse i alt vi gjør er ambisjonen med folkehelsearbeidet, som skal foregå i alle deler av samfunnet. De seneste årene er oppmerksomheten internasjonalt også rettet mot hvordan universiteter kan utvikles ...