Show simple item record

dc.contributor.authorBraa, Nina
dc.contributor.authorNygård, Inger Helén
dc.date.accessioned2016-08-09T10:49:01Z
dc.date.available2016-08-09T10:49:01Z
dc.date.issued2016-08-09
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2398391
dc.description.abstractEn idé fra grasrota resulterte i et innovasjonsprosjekt der de tre nødetatene brann, politi og helse ble samlokalisert i en ny 6. etasje politihuset i Drammen. Dette førte til et smart og inkluderende prosjekt der nødmeldetjenesten utnytter innovasjonspotensialet som er nødvendig for utviklingen av offentlig tjenesteproduksjon. SAMLOK gikk fra tradisjonell traust hierarkisk ledelse til å ta i bruk moderne lederskap fra New Public Leadership med nettverksledelse som styringsform. Det haster å bygge en robusthet i norsk nødmeldetjeneste da dagens tjeneste ikke lykkes i å koordinere og drifte samvirket (Sluttrapport, 2014). I 22. juli-rapporten kom det tydelig fram at nødmeldetjenesten ikke greier å levere god nok kvalitet og effektivitet på tjenesten (NOU 2012:14). 22. juli 2011 viste derimot at grasrotprosjektet SAMLOK nettopp leverte kvalitet og effektivitet for nødstilte på Utøya. Nødmeldetjenesten og nødetatene ville ikke oppnådd kontakt med hverandre dersom de ikke hadde vært samlokalisert denne dagen. I denne masteravhandlingen forsker vi på ledelsesprosessene i SAMLOK og hvordan de har ført til smart effektivisering av nødmeldetjenesten. Vi ønsket å undersøke hvordan erfaringene fra SAMLOK kan anvendes for å utvikle en videre plan for norsk nødmeldetjeneste. Vi utredet tre undersøkelsesområder som igjen ledet til vår problemstilling: «Hvordan kan SAMLOK benyttes for framtidig ledelse og effektivisering av nødmeldetjenesten». I vår forskning har vi avdekket asymmetri i ledelsesprosessen mellom regjering, departement, direktorat og nødetatene i SAMLOK. Vi ser at forvaltningen ikke evner å anvende fremvoksende strategi fra grasrota for å lede strategisk planlegging i organisering av nødmeldetjenesten. I NOU 2015:1 «Produktivitet – grunnlag for vekst og velferd» blir det poengtert at det kreves mer langsiktighet i politisk strategi, med sterkere orientering mot resultater i implementering av politikk. I SAMLOK ser vi at de i ledelsesprosessen utvikler og implementerer strategi for ledelse og effektivisering av nødmeldetjenesten. Våre funn viser at ledelsen i grasrotnivå dokumenterer effekt, inkluderer fremvoksende strategi som resulterer i smart innovasjon. Dette til tross for fragmentert forvaltning med ulike departement og direktorat. I vår studie av SAMLOK i Drammen har vi foretatt intervjuer av respondenter fra nødmeldetjenesten brann, politi og helse i SAMLOK, Direktorat for samfunnssikkerhet og beredskap, Helse- og omsorgsdepartementet og Justis- og beredskapsdepartementet. I tillegg har vi benyttet sekundærdata fra ulike NOU rapporter, forskningsrapporter fra, Nasjonalt nødmeldingsprosjekt, SINTEF og NORUT rapporten.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.title«Hallo – hvem er vi her for?» «En studie i ledelse og effektivisering av nødmeldetjenesten i SAMLOK-prosjektet»nb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO
dc.source.pagenumber113nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record