• Motorisk utvikling og kjønnsforskjeller hos barn mellom 5-15 år 

      Strand, Siri Veslemøy (Master thesis, 2013-09-03)
      Hensikten med denne studien var å undersøke barn og ungdoms motoriske utvikling, samt undersøke eventuell kjønnsforskjell i utførelsen av ulike motoriske oppgaver. Resultatene viser at det er en progresjon i motorisk ...