• Regelstyrt atferd, en hemsko for positiv bilateral transfer? 

      Unsgård, Jon Mikkel (Master thesis, 2015-07-06)
      Hensikten med dette studiet var å undersøke om en implisitt og en eksplisitt treningsmetode i pilkast gav ulik effekt på bilateral transfer av læring. 17 forsøkspersoner deltok i undersøkelsen, fordelt i tre grupper: 1) ...