• Effekten av grepsbredde på sticking region i benkpress 

      Gomo, Olav Melhus (Master thesis, 2013-09-03)
      Hensikten med denne studien var å undersøke eksistensen av sticking region ved å studere hvordan tre ulike grepsbredder påvirker sticking region i styrkeløfteres benkpressutførelse. Alle deltakerne viste en fremtredende ...