• NO! Slår vi leir : ein studie av leiing og konflikthåndtering på tur 

      Tronstad, Inger Margrethe (Master thesis, 2013-09-03)
      Målet med studien er å undersøke hvordan ledere av friluftslivsturer håndterer konflikter og hvilke grep de isåfall benytter. Hovedkonklusjonen viser at lederne er fleksible i valg av lederstiler. Forventningsavklaring i ...