• Å gå med i pasienten si livsverd. Tankar omkring ei sjukepleieforteljing 

   Lid, Else Marie; Kvigne, Kari; Roghell, Per Kristian (Journal article; Peer reviewed, 2016)
   Based on a nursing experience from a Norwegian local hospital, we reflect on the personal narrative in the story presented as well as on essential caring near the end of life. Important questions are: What will the challenging ...
  • Årsaker til forsinkelser ved elektive operasjoner. En prospektiv studie 

   Værdal, Heidi; Bratberg, Grete Helen; Haugdahl, Hege Selnes (Peer reviewed; Journal article, 2021)
   Forsinkelser og strykninger ved elektive operasjoner hindrer optimal drift og kan være en påkjenning for pasienter. Målet med studien var å identifisere og beskrive de faktiske årsaker til forsinkelser ved elektive ...