Now showing items 1-20 of 97

   Subject
   VDP::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710 [2]
   VDP::Basic medical, dental and veterinary sciences: 710 [1]
   VDP::Community pharmacy: 812 [1]
   VDP::Health sciences: 800 [1]
   VDP::Humaniora: 000::Filosofiske fag: 160::Etikk: 164 [1]
   VDP::Humaniora: 000::Musikkvitenskap: 110 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Basale biofag: 470::Genetikk og genomikk: 474 [2]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Informasjons- og kommunikasjonsvitenskap: 420::Databaser og multimediasystemer: 428 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Matematikk: 410::Analyse: 411 [1]
   VDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400::Zoologiske og botaniske fag: 480::Zoofysiologi og komparativ fysiologi: 483 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Community medicine, Social medicine: 801 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Health service and health administration research: 806 [1]
   VDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800::Nursing science: 808 [2]
   VDP::Medisinske Fag: 700 [36]
   VDP::Medisinske fag: 700 [1]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710 [4]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Farmakologi: 728 [9]
   VDP::Medisinske Fag: 700::Basale medisinske, odontologiske og veterinærmedisinske fag: 710::Human og veterinærmedisinsk fysiologi: 718 [3]