• Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2015 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Håvard (FoU-rapport / Nord universitet;21, Others, 2018)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2015. Undersøkelsen i 2015 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 861 elger mottatt ...
  • Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer 2016 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Håvard (FoU-rapport / Nord universitet;25, Report, 2018)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2016. Undersøkelsen i 2016 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 868 elger mottatt ...
  • Alders- og reproduksjonsundersøkelse av elg felt i Steinkjer kommune 2019 

   Kvam, Tor; Tronstad, Stig; Okkenhaug, Håvard (FoU-Rapport / Nord universitet;63, Research report, 2020)
   Aldersbestemmelse og reproduksjonsanalyse er foretatt på innsendt materiale av elg Alces alces skutt i Steinkjer kommune i 2019. Undersøkelsen i 2019 er finansiert med støtte fra Steinkjer kommune. I alt er 787 elger mottatt ...
  • Spørreundersøkelse blant rypejegere i Lierne 2018 

   Moa, Pål F.; Andersen, Oddgeir; Grande, Jorunn; Åberg, Tord; Nilsen, Erlend B. (FoU-rapport / Nord universitet;36, Report, 2019)
   Som en del av prosjektet "Bærekraftig småvilforvaltning som grunnlag for lokal verdiskaping" omhandler denne rapporten svar på spørsmål gitt til rypejegere som enten hadde søkt på jakt i Lierne eller jaktet der i perioden ...