• Utvikling av en praksisrettet læreutdanning 

   Amundsen, Per (Fredrikke, Working paper; Others, 2009-03-18)
   Denne artikkelen søker å belyse muligheter for utvikling av en praksisrettet lærerutdanning på bakgrunn av erfaringer fra arbeid innenfor programmet ”Veiledning av nyutdannede lærere” og annen tilgrensende kunnskap. Jeg ...
  • Å være nyutdannet lærer, behovet for veiledning og organisering av veiledning i skolen 

   Amundsen, Per (Fredrikke, Research report, 2009-03-18)
   Denne artikkelen beskriver hvordan nyutdannede lærere opplever det å komme ut i sin første jobb i skolen. Jeg har i 2007-08 fulgt 2 lærere gjennom det første året i arbeid, vært tilstede i undervisningen og intervjuet ...