• Utvikling av en praksisrettet læreutdanning 

      Amundsen, Per (Fredrikke, Working paper; Others, 2009-03-18)
      Denne artikkelen søker å belyse muligheter for utvikling av en praksisrettet lærerutdanning på bakgrunn av erfaringer fra arbeid innenfor programmet ”Veiledning av nyutdannede lærere” og annen tilgrensende kunnskap. Jeg ...