• Driftsplan småvilt for Åfjord fjellstyre 

      Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Hagen, Bjørn Roar (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;161, Others, 2014-04-11)
      Småviltet i Åfjord statsallmenning er en ressurs vi både skal ta vare på for fremtiden og nyttiggjøre oss når forholdene tilsier det. Fokuset på småviltet kan deles i to hovedmomenter: Småviltets plass i økosystemet, og ...