• Antibakterielle stoffer i fiskeslim fra Rødspette (Pleuronectes platessa): rapport fra forprosjekt 

   Haugan, Kåre (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;38, Others, 2002-07)
   Økende grad av antibiotikaresistens hos ulike bakteriestammer isolert ved landets sykehus har etterhvert blitt et stort problem. En måte å møte dette problemet på er å behandle pasienter med nye preparattyper. Oppdagelse ...
  • Botaniske undersøkelser i Lierne nasjonalpark 

   Haugan, Kåre (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag;155, Others, 2013-12-17)
   Lierne nasjonalpark ble etablert i 2004 og er et 333km2 stort område i Nord-Trøndelag som har lav- og mellomalpin karakter. Parken grenser mot Sverige, er dominert av Kjølfjella, og det meste av parkarealet ligger 800 moh. ...