• Etablering av produksjonslaboratorium for legemidler i Namsos: forprosjektrapport 

      Brenne, Tor; Ness, Snorre (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2007-12-17)
      I de senere årene har det skjedd store endringer innen apotektjenester med samarbeid og kjededannelser. Tidligere apoteklovgivning ga grunnlag for at godkjente laboratorier kunne produsere enkelte legemidler. Ved innføring ...