• Mobil-TV og events 

      Sørli, Håvard; Nygård, Ståle A.; Ringseth, Briger (Utredning / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Others, 2008-10-29)
      Dette prosjektet hadde som mål og finne svar på hvorvidt mobil-tv-tjenester kan berike et arrangement/event samt finne effektive produksjonsmetoder for aktører som ønsker å levere slike tjenester. For å finne svar på ...