• Veien fra ide til lønnsom internettbasert applikasjon 

   Tjernmoen, Frank; Zakariassen, Geir O.; Torkildsen, Trond (Bachelor thesis, 2008)
   Oppgavens hensikt. Bacheloroppgaven har til hensikt å belyse det vi mener er sentrale problemstillinger knyttet til å etablere en egenutviklet web applikasjon ut fra forretningsmessige og brukermessige behov og strategier. ...
  • Veien til Auschwitz 

   Nilsen, Øyvind (Bachelor thesis, 2010)
  • Veiledning til KOLS pasienter 

   Erlingssønn, Bengt Endrè (Bachelor thesis, 2011)
  • Vekstambisjoner hos kvinnelige nyetablerere : en kvantitativ studie om kvinnelig entreprenørskap 

   Pettersen, Silje (Bachelor thesis, 2010)
   Jeg har i denne oppgaven tatt sikte på å studere kvinnelige entreprenørers vekstambisjoner. I den forbindelse har jeg valgt å trekke noen sammenlikner med mannlige entreprenører. Oppgaven starter med diskusjon rundt ...
  • Ventesorg 

   Thomassen, Solveig (Bachelor thesis, 2013)
  • Verdivurdering av Norwegian Air Shuttle ASA 

   Johansen, Vanja; Reite, Torfinn; Bull-Gjertsen, Asbjørn (Bachelor thesis, 2010)
   Den 1. januar 2010 var aksjekursen til Norwegian Air Shuttle ASA (Norwegian) NOK 115. P/B- forholdet var 2,33 noe som indikerer at markedet verdsatte aksjen mer enn dobbelt så høyt som regnskaps- og aksjelovens bestemmelser ...
  • Verdivurdering av Widerøe Flyveselskap 

   Arctander, Tor Liasjø; Ulriksen, Torstein (Bachelor thesis, 2013)
  • Verdsettelse av Ekornes ASA 

   Brakestad, Anniken Stokvik; Pedersen, Erika (Bachelor thesis, 2011)
   Denne oppgaven er en verdsettelse av Ekornes-konsernet. Verdsettelsen er i hovedsak basert på offentlig tilgjengelig informasjon, samt intervju med konsernsjefen i Ekornes Øyvind Tørlen og møbelhistoriker Eldar Høidal. ...
  • Verdsettelse av en liten bedrift, Polargym AS 

   Nikolaisen, Carina (Bachelor thesis, 2012)
  • Verdsettelse av Frontline Ltd. 

   Husøy, Per Kristian; Jentoft, Nils Ole (Bachelor thesis, 2011)
  • Verdsettelse av Hurtigruten : er markedets prising av Hurtigruten reell? 

   Koch, Cathrine; Nikolaisen, Trude (Bachelor thesis, 2010)
   I denne bacheloroppgaven har vi undersøkt om markedsverdien til Hurtigruten er realistisk. Hurtigruten har slitt økonomisk de siste årene. Likevel kan man av markedsverdien få inntrykk av at markedet er optimistisk til ...
  • Verdsettelse av konsernet Gyldendal 

   Nilsen, Mats (Bachelor thesis, 2008)
   I denne oppgaven har jeg utført en verdsettelse av konsernet Gyldendal. Verdsettelsen er basert på en strategisk analyse og en regnskapsanalyse, samt beregninger av avkastningskrav og fremtidige kontantoverskudd. Frem ...
  • Verdsettelse av Petroleum Geo-services ASA 

   Enge, Marte Kristine (Bachelor thesis, 2011)
   Denne bacheloroppgaven verdsetter seismikkselskapet Petroleum Geo-Services (PGS). Seismikkselskaper hjelper oljeselskapene å finne olje- og gassforekomster, og kalles serviceselskaper for oljebransjen. PGS utvinner marin ...
  • Verdsettelse av Renewable Energy Corporation ASA 

   Dahlberg, Jonas; Fredriksen, Marius Sletbakk (Bachelor thesis, 2011)
   I denne bacheloroppgaven har vi hatt verdsettelse som tema, der vi har sett nærmere på Renewable Energy Corporation ASA(REC). Problemstillingen vår har vært: “Hva er verdien av Renewable Energy Corporation ASA 1.1.2011?” REC ...
  • Verdsettelse av SAS AB 

   Andersen, Martin; Knudsen, Steffen Evjen (Bachelor thesis, 2012)
   Denne oppgaven er basert på problemstillingen: “Hva er verdien av det børsnoterte selskapet SAS AB?” Den 14. mai 2012 var SAS AB notert på Stockholm stock exchange med en aksjekurs på SEK 7,05. Det gir en selskapsverdi ...
  • Verdsettelse av Selvaag Bolig ASA 

   Hermansen, Vibeke; Iversen, Geir Arne G. (Bachelor thesis, 2014)
  • Verdsettelse av SinkaBerg-Hansen AS 

   Williksen, Thomas; Andreassen, Geir (Bachelor thesis, 2010)
   I denne oppgaven har vi sett på selskapet SinkaBerg-Hansen AS, som er et oppdrettsselskap lokalisert til Marøya i Nærøy kommune i Ytre-Namdal. Oppgaven har forsøkt å gi svar på 1 problemstilling, som omhandler verdien ...
  • [Virksomhetsmodellering] 

   Lindstrøm, Kim Arne; Sørensen, Lasse (Bachelor thesis, 2014)