• Den profesjonelle førskolelærer: profesjonsoppgave pedagogikk 

      Lundestad, Hilde (Student paper, others, 2014-02-21)
      Hvordan forstår førskolelæreren begrepet danning, og hvordan kan førskolelæreren fremme barnas danningsprosesser gjennom lek i barnehagen? Jeg ønsker å se nærmere på leken som danningsprosess. Det gjør det lettere å holde ...