• Likeverd i barnehagen 

      Åsholm, Heidi Iren (Student paper, others, 2015-02-12)
      Tittelen for denne profesjonsoppgaven er «Likeverd i barnehagen» og temaet er likeverd. Denne rapporten er et resultat av et forskningsarbeid gjort for å belyse profesjonsoppgavens problemstilling: «Hvordan forstår ...