• Den profesjonelle barnehagelæreren : Mobbing i barnehagen 

   Oldervik, Linn Kjøl (Student paper, others, 2016-02-12)
   Tittelen på denne oppgaven er ”mobbing i barnehagen” og mitt formål er å undersøke hvordan barnehagelæreren arbeider sammen med personalet sitt i forebyggingen av mobbing. Jeg ønsker å finne ut hva barnehagelærere mener ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: forebyggende arbeid mot mobbing i barnehagen 

   Hansen, Renate Green (Student paper, others, 2014-02-21)
   Omsorg i barnehagen handler om relasjonene mellom personalet og barna, og om barnas omsorg for hverandre. Å gi barn mulighet til omsorg er grunnlaget for å utvikle sosial kompetanse, og er viktig i et livslangt læringsperspektiv. ...