• Fagoppgave i pedagogikk 

   Utland, Silje Merete Aa (Student paper, others, 2012-03-02)
   I dagens samfunn er det blitt lovet full barnehagedekning fra staten. Dette medfører at flere vil ha barna sine i barnehagen. Flere foreldre starter i jobb allerede når barnet deres er ca 1 år og det medfører at de søker ...
  • Fagoppgave i pedagogikk 

   Waldal, Inger Kristina (Student paper, others, 2012-03-06)
   Gjennom førskolelærerstudiet har jeg vært så heldig at jeg har kunnet jobbe i en barnehage på en småbarnsavdeling. Jeg har kunnet sette teorien vi har lest og lært om ut i praksis og det har vært like spennende hver gang ...
  • Den profesjonelle førskolelærer: omsorg og tilknytning for ettåringens oppstart i barnehagen 

   Nilsen, Kathrine (Student paper, others, 2014-02-21)
   I barnehagen oppsto det en intern diskusjon blant personalet angående bruken av overgangsobjekter som flaske, smokk og koseklut. Noen mente at det var feil å bysse barna i søvn, likeså å bruke tid på å gi barna flaske når ...
  • Toddlerbarna i barnehagen 

   Juul, Mona Renate Løvmo (Student paper, others, 2011)
   Toddler - barna er små og hærlige mennesker, og de gir meg mye glede og fryd. De krabber og stabber med sine små føtter, smiler og ler, og det er ikke alltid like enkelt å forstå deres språk. Ut fra dette er "toddler - ...