• Sosialisering i barnehage 

      Granmo, Gunn Torill (Student paper, others, 2013-02-13)
      Tema for denne rapoorten er å belyse hvordan førskolelæreren tilrettelegger for sosialisering for barn med funksjonshemming i barnehagen. Meningen med undersøkelsen er å få en innføring i forskningsmetode og hvordan ...