• Omsorg for de minste 

   Husnes, Line (Student paper, others, 2013-02-14)
   Oppgaven jeg har skrevet er et selvstendig arbeid der jeg som student har fordypet med i det overordnede temaet Den profesjonelle førskolelæreren. Under dette temaet valgte jeg å skrive om omsorg for de minste. Etter at ...
  • Den profesjonelle førskolelærer 

   Lillegaard, Karine Lund (Bachelor thesis, 2013-01-29)
   Forskningsresultater fra USA sier at hvordan selve overgangen fra barnehage til skole blir gjennomført, har betydning for barnets videre skolegang. Slike overganger som dette betegnes som sårbare faser som legger føringer ...