• Barn som pårørende. Når mamma eller pappa har kreft 

      Esp, Aina Løkken (Bachelor thesis, 2013-08-16)
      Formålet med denne bacheloroppgaven var å undersøke barns reaksjoner, informasjonsbehov og kommunikasjon i møte med forelderens kreftdiagnose, i tillegg til deres opplevelse av sykepleie i nevnte aspekter. Barn uttrykte ...