• En verden snudd på hodet. Barn som pårørende til kreftsyke foreldre 

      Wågheim, Randi; Høyheim, Tina (Bachelor thesis, 2013-08-15)
      Hensikten med oppgaven var å belyse barns erfaringer ved å være pårørende til en kreftsyk forelder. Etter å ha gjennomgått kreftsykdom hos en forelder satt barna igjen med både positive og negative erfaringer. De negative ...