• Den gode samtalen – hvordan mobilisere egne ressurser? 

      Ottesen, Rigmor E. (Student paper, others, 2014-06-27)
      Bakgrunn: Tilnærming og holdninger til sykepleierne påvirker i hvilken grad brukermedvirkning opprettholdes. Hensikt: Å undersøke hvordan motiverende samtale som metode, eller elementer av denne kan bidra til gode samtaler ...