Show simple item record

dc.contributor.authorKroglund, Rolf Terje
dc.contributor.authorØstnes, Jan Eivind
dc.date.accessioned2017-01-06T12:22:03Z
dc.date.available2017-01-06T12:22:03Z
dc.date.issued2017-01-06
dc.identifier.isbn978-82-7456-760-3
dc.identifier.issn2535-2733
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2426608
dc.description.abstractI 2009 ble handlingsplan for horndykker ferdigstilt fra Direktoratet for Naturforvaltning. Et viktig grunnlag for handlingsplanen var den landsomfattende kartleggingen av horndykker i regi av Norsk Ornitologisk Forening som ble gjennomført i 2007. Det ble i handlingsplanen uttalt en langsiktig målsetting om at horndykkeren skal finnes utbredt med en livskraftig bestand innenfor artens naturlige utbredelsesområde i Norge. Det ble samtidig påpekt at horndykkeren skal forvaltes som en sårbar og hensynskrevende art, der hensynet til å opprettholde de regionale bestandene i Norge krever tiltak på habitatnivå. Som et viktig tiltak for å oppfylle målsettingen ble det foreslått å etablere et kartleggings,- og overvåkingssystem fra og med hekkesesongen 2010. Innenfor utbredelsesområdet for horndykker i Norge ble fire områder valgt ut, hvorav kommunene Levanger, Stjørdal og Verdal i Nord-Trøndelag representerer det ene. I tillegg til de tre utvalgte kommunene i overvåkingsområdet i Nord-Trøndelag ble den nordlige delen av Leksdalsvatnet, som ligger i Steinkjer kommune, inkludert. I 2010 ble det i regi av Fylkesmannen i Nord-Trøndelag gjennomført en kartlegging av de utvalgte lokalitetene i Nord-Trøndelag i henhold til det som ble foreslått i den nasjonale handlingsplanen for horndykker. Denne undersøkelsen er en oppfølging av undersøkelsen fra 2010, og ble gjennomført til samme tid og med samme metodikk. Resultatene fra undersøkelsene i 2016 viser at hekkebestanden av horndykker har vært stabil i overvåkingsområdet i Nord-Trøndelag de siste 10 årene. Det har imidlertid vært endringer i forhold til hvilke hekkelokaliteter som benyttes og antall par på de ulike lokalitetene. I 2016 ble det til sammen registrert 21 hekkelokaliteter, hvorav 12 i Levanger, fem i Stjørdal og fire i Verdal. På disse ble det totalt registrert 91 etablerte par, hvorav 28 på Leksdalsvatnet som fortsatt er den viktigste hekkelokaliteten i Nord-Trøndelag. Horndykkerens tilbøyelighet til stadig å skifte hekkelokalitet tilsier at utviklingen i hekkebestanden bør overvåkes og kartlegging bør gjennomføres hvert 3. år.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNord universitetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesFoU-rapport / Nord universitet;1
dc.subjecthorndykkernb_NO
dc.subjectpodiceps auritusnb_NO
dc.subjectnorsk rødlistenb_NO
dc.titleBestandsutvikling for horndykker (Podiceps auritus) i Nord-Trøndelag : en oppfølging av den nasjonale handlingsplanennb_NO
dc.typeOthersnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record