Show simple item record

dc.contributor.authorFure, Monica Borg
dc.date.accessioned2017-01-31T09:52:05Z
dc.date.available2017-01-31T09:52:05Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2429009
dc.description.abstractDenne avhandlingen tar for seg hvordan leder anvender verktøy for å lage en selvgående teaterorganisasjon. Avhandlingen ser på teaterorganisasjonen gjennom observasjoner av tilblivelsen av en teateroppsetning. De involverte i en teaterorganisasjon arbeider alltid med en absolutt tidsfrist for levering av produktet. Den absolutte tidsfristen kan ikke flyttes fordi den er offentlig kunngjort og publikum forventer å gå i teateret de dagene som forestillingene skal avvikles Således redegjør denne avhandlingen for hvordan leder anvender ulike verktøy for å kommunisere med de involverte, på en slik måte at de når de fastsatte mål til rett tid. Det kan synes som om bruk av verktøy er en kilde til muligheter og bidrar til å utvide handlingsvokabularet til organisasjonen og for hver enkelt kunnskapsarbeider og for helheten de utgjør i felleskap. Det er blitt benyttet en triangulær metode: Casestudie, intervjuer og teori. Hovedfokus i metode er observasjoner av casestudie gjennom feltarbeidet over 5 uker. Intervjuer og teori er supplerende til dette. Feltobservasjoner ble nøyaktig notert ut i fra observasjon av ordhandlinger, fysiske handlinger og tankehandlinger. Analysen av kunnskapsledelse basert på funn i forskning har jeg delt inn i tre hovedfaser: Hva-, hvorfor- og hvordan-fasen. Det er gjort 3 sentrale funn i forskningen: Leder anvender hele instrumentet sitt som verktøy i sin ledelsesform. Leder anvender sanselighet, lyttefaktor og ansvar som verktøy. Og Leder strukturerer arbeidet kontinuerlig i samspill med overordnete planer, hva prosjektet utvikler seg til å bli og i samråd med hva de involverte bidrar med og har behov for. Dette uten noen gang å miste fokus på å nå det fastsatte mål: premieren. Avhandlingens formål er å belyse hvordan kunnskapsledelse utøves i praksis gjennom ulike faser av prosessen. Hvordan kunnskapsleder tilpasser, presser og kommuniserer ved hjelp av ulike verktøy i de ulike fasene, for å arbeide frem en selvgående teateroppsetning. Avhandlingen har også som formål å skape et bilde på hvordan teaterledelse er i skjæringspunktet mellom en åpen og prosessuell kommunikasjon og en hierarkisk og kommanderende kommunikasjon. For videre å se på anvendelsen av de ulike verktøy slik at leder blir unnværlig og at kunnskapsarbeideren (les: skuespillerne) eier produktet og blir selvdrevne i teaterorganisasjonen.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherHøgskolen i Nord-Trøndelag/Handelshøjskolen i København / Danmarks Pædagogiske Universitetnb_NO
dc.subjectTeaterorganiseringnb_NO
dc.subjectTeaterledelsenb_NO
dc.titleJa, vis meg da! Du vet den følelsen når hjertet myknernb_NO
dc.typeMaster thesisnb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record