Show simple item record

dc.contributor.authorOlsen, Karianne Sørgård
dc.date.accessioned2019-05-10T06:57:27Z
dc.date.available2019-05-10T06:57:27Z
dc.date.created2018-12-11T14:09:23Z
dc.date.issued2018
dc.identifier.citationOlsen, K.S. (2018). Tradisjonsforankrede og digitaldreide lokaljournalister. En hverdagssosiologisk studie av norsk lokaljournalistikk i en brytningstid (Doktorgradsavhandling). Nord universitet, Bodø.nb_NO
dc.identifier.isbn978-82-92958-31-5
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2597161
dc.descriptionAvhandling (ph.d.) – Nord universitet, 2018.nb_NO
dc.description.abstractNorsk lokaljournalistikk har gjennomgått omfattende endringer de siste årene, som følge av digital transformasjon og økonomiske nedgangstider. Journalistene selv står i et spenningsfelt mellom tradisjon og innovasjon. Denne avhandlingen undersøker hvordan lokaljournalistiske aktører erfarer sin profesjonelle hverdagsverden og sin yrkesrolle i en tid med digitale endringer, og hvilke spenninger som knytter seg til de intersubjektive erfaringene. Gjennom semistrukturerte dybdeintervjuer med 16 lokaljournalister og redaktører, og med hverdagssosiologi som bærende teoretisk rammeverk, tematiserer avhandlingen hva endrede rammebetingelser har å si for lokaljournalistisk arbeidsmening, profesjonsforståelse, publikumssyn, stedsforankring og kvalitetsoppfatning. Analysene følger en fenomenologisk, fortolkende metode. Analysen viser hvordan idealtypisk ‘tradisjonsforankrede’ og ‘digitaldreide’ journalister hierarkiserer mening, profesjonsverdier og journalistisk relevans svært ulikt. Mens tradisjonsforankrede lokaljournalister vektlegger en kritisk, demarkert og autonom journalistrolle i samfunnsoppdragets og nærhetens navn, betoner de digitalorienterte en mer folkelig, serviceorientert og formidlingsentusiastisk holdning. Analysene viser videre at den målbare publikumsoppslutningen i nettaviser gjør lokaljournalistikken mindre lokalt innrammet. Avhandlingen peker også på at økte tempokrav medfører en spenning mellom skjermjournalistikk og utegående journalistikk, noe som har konsekvenser for nærhetsaspektet som tradisjonelt har vært lokaljournalistikkens særpreg og styrke. Arbeidsmessige krav medfører også resignasjon og mindre profesjonell tilknytning blant lokaljournalistene. Overordnet er lokaljournalistikken og de lokaljournalistiske aktørene preget av en spenning mellom det som kan måles – publikumsoppslutning – og det som ikke lar seg måle – samfunnsmessig betydning. Avhandlingen peker inn mot en lokaljournalistikk hvor det lokale oppdraget er svekket, profesjonsverdiene er under press og den journalistiske tankegangen er blitt mer kommersialisert.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNord universitetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesPh.d. i sosiologi; nr. 32 (2018)
dc.subjectKvalitativ intervjumetodenb_NO
dc.subjectQualitative interviewingnb_NO
dc.subjectJournalistikknb_NO
dc.subjectJournalismnb_NO
dc.subjectJournalistikkforskningnb_NO
dc.subjectJournalism researchnb_NO
dc.subjectFenomenologinb_NO
dc.subjectFenomenologynb_NO
dc.titleTradisjonsforankrede og digitaldreide lokaljournalister. En hverdagssosiologisk studie av norsk lokaljournalistikk i en brytningstidnb_NO
dc.title.alternativeTraditionally Anchored and Digitally Oriented Local Journalists. An Everyday Life-Sociological Study of Experiences and Tensions among Norwegian Local Journalism Actorsnb_NO
dc.typeDoctoral thesisnb_NO
dc.description.versionpublishedVersionnb_NO
dc.rights.holder© Nord universitet 2018nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Sosiologi: 220nb_NO
dc.subject.nsiVDP::Sociology: 220nb_NO
dc.source.pagenumber363nb_NO
dc.identifier.cristin1641722


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record