Show simple item record

dc.contributor.authorØstnes, Jan Eivind
dc.contributor.authorKroglund, Terje
dc.coverage.spatialNorway, Trøndelagnb_NO
dc.date.accessioned2020-01-17T08:05:32Z
dc.date.available2020-01-17T08:05:32Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn2535-3543
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/2636743
dc.description.abstractLappfiskand (Mergellus albellus) er en svært sjelden hekkefugl i Norge. Fram til årtusenskiftet var den bare påvist hekkende i østlige deler av Finnmark. Etter 2003 har imidlertid lappfiskand årlig hekket i Vikna i Trøndelag. I perioden 2005–2009 ble bestanden anslått til 5–10 par, mens registreringer i perioden 2011–2014 ga et bestandsestimat på 15 par. I mai 2019 ble det gjennomført ny kartlegging av hekkebestanden i Vikna. Basert på denne kartleggingen er dagens hekkebestand anslått til minimum 20 par. Dette viser en fortsatt positiv utvikling for denne isolerte bestanden av lappfiskand i Trøndelag. Lappfiskand betegnes som en typisk huleruger, og i store deler av utbredelsesområdet er den knyttet til habitat med storvokst skog. Bestanden i Vikna antas imidlertid primært å hekke i hulrom på bakken. Vinteren 2012 ble det etablert 20 rugekasser innenfor det sentrale hekkeområdet. I juni 2019 ble det for første gang registrert lappfiskand som hekket i en av disse kassene. Hekkende kvinand (Bucephala clangula) ble i tillegg registrert i tre av kassene. Det foreligger fra tidligere ingen kjente hekkefunn av kvinand i Vikna. På sikt kan trolig rugekasser fungere som et bestandsfremmende tiltak for lappfiskand i Vikna, men en eventuell konflikt med en nyetablert bestand av kvinand bør vurderes.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.publisherNord universitetnb_NO
dc.relation.ispartofseriesArbeidsnotat / Nord universitet;6
dc.subjectlappfiskandnb_NO
dc.subjectMergellus albellus,nb_NO
dc.subjecthekkebestandnb_NO
dc.subjecthabitatnb_NO
dc.subjectutbredelsenb_NO
dc.titleBestandsutvikling for lappfiskand (Mergellus albellus) i Viknanb_NO
dc.typeWorking papernb_NO
dc.subject.nsiVDP::Matematikk og Naturvitenskap: 400nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record