Vis enkel innførsel

dc.contributor.authorNilsen, Marianne Kollerøs
dc.contributor.authorOlsen, Rose Mari
dc.contributor.authorSletvold, Hege
dc.date.accessioned2021-03-11T14:29:35Z
dc.date.available2021-03-11T14:29:35Z
dc.date.created2020-11-20T08:32:49Z
dc.date.issued2020
dc.identifier.citationNilsen, M. K., Olsen, R. M. & Sletvold, H. (2020). Kan organisering av omsorgsboliger for eldre påvirke praksis i forbindelse med legemidler som gis ved behov? Tidsskrift for omsorgsforskning, 6(2), 40-53- doi:en_US
dc.identifier.issn2387-5984
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/11250/2732955
dc.description.abstractBakgrunn: Parallelt med at legemidler utgjør en stadig større del av dagens pasientbehandling, skjer en økning i risiko for uønskede hendelser og alvorlige feil i legemiddelbehandlingen. Dersom vi skal nå de helsepolitiske målene om sikker legemiddelbruk i helse- og omsorgstjenesten, er det viktig med kunnskap om legemiddelhåndtering i alle deler av tjenestene. Denne studien hadde til hensikt å utvikle kunnskap om hvordan organisering av omsorgsboliger for eldre kan påvirke behovsmedisinering, og med dette påvirke pasientsikkerheten. Metode: Det ble gjennomført fem fokusgruppeintervjuer med helsepersonell (N=22) ansatt i fem omsorgsboliger i Midt-Norge. Data ble analysert ved bruk av systematisk tekstkondensering. Resultat: Tre hovedtema med tilhørende åtte undertema sa noe om organisatoriske forhold som kan påvirke behovsmedisinering i omsorgsboliger. Dette handlet om strukturer for informasjonsdeling, fysisk organisering og organisering av personell. Konklusjon: Flere av studiens resultater er i tråd med tidligere forskning fra andre deler av helsetjenesten, men tilfører ny kunnskap fra konteksten omsorgsboliger. Organiseringen av omsorgsboliger kan mulig påvirke praksis i forbindelse med behovsmedisinering, og kan dermed utgjøre en risiko for pasientsikkerheten i tjenesten.en_US
dc.language.isonoben_US
dc.publisherUniversitetsforlageten_US
dc.rightsNavngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal*
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.no*
dc.titleKan organisering av omsorgsboliger for eldre påvirke praksis i forbindelse med legemidler som gis ved behov?en_US
dc.typePeer revieweden_US
dc.typeJournal articleen_US
dc.description.versionpublishedVersionen_US
dc.rights.holder© 2020 The Author(s)en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800en_US
dc.subject.nsiVDP::Medisinske Fag: 700::Helsefag: 800::Helsetjeneste- og helseadministrasjonsforskning: 806en_US
dc.source.pagenumber40-53en_US
dc.source.volume6en_US
dc.source.journalTidsskrift for omsorgsforskningen_US
dc.source.issue2en_US
dc.identifier.doi10.18261/issn.2387-5984-2020-02-04
dc.identifier.cristin1850174


Tilhørende fil(er)

Thumbnail

Denne innførselen finnes i følgende samling(er)

Vis enkel innførsel

Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal
Med mindre annet er angitt, så er denne innførselen lisensiert som Navngivelse-Ikkekommersiell 4.0 Internasjonal