Show simple item record

dc.contributor.authorJægtvik, Trude
dc.date.accessioned2015-01-29T13:09:25Z
dc.date.available2015-01-29T13:09:25Z
dc.date.issued2015-01-29
dc.identifier.isbn978-82-7569-209-0
dc.identifier.issn1503-5980
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/11250/275021
dc.description.abstractBakgrunn og hensikt: Overvekt er et stadig større problem i Norge. Å være i bevegelse er viktig for oss alle, uansett form og størrelse. Helsemyndighetene peker på betydningen av begge deler, og sier også at det er behov for mere kunnskap. Hensikten med dette prosjektet var å: Bidra til å utvikle forståelse og innsikt i hvordan overvektige kvinner opplever å delta på kurs i magedans. I tillegg var det relevant å komme inn på kroppsforståelse og kroppsopplevelse. Metode: Studien har en kvalitativ tilnærming. 10 damer deltok i studien. Det innebar at de gikk på kurs i magedans i fem måneder, og hadde ett eller to individuelle intervjuer i forbindelse med kurset. Et kroppsfenomenologisk perspektiv er lagt til grunn for tolkning og forståelse av pilotprosjektet. Resultater og erfaringer: I utgangspunktet var dette et hovedprosjekt, ikke et pilotprosjekt. Gjennom arbeidet med analysedelen oppdaget jeg imidlertid at erfaringene gjennom å arbeide med kvalitativ metode var svært mange. Enkelte ting hadde fungert, mens andre ting kunne vært gjort annerledes. Dette ble så sentralt i vurderingene av analysene, at jeg valgte å gjøre hele prosjektet om til et pilotprosjekt. Studien viste likevel interessante funn som bekrefter at prosjektet er viktig å arbeide videre med. To hovedfunn skiller seg ut: Å være i kontakt med egen kropp, og betydningen av estetikk i bevegelsene. Erfaringene kan dermed være grunnlag for et nytt og bearbeidet prosjekt om kropp, overvekt og bevegelse Avsluttende kommentarer: Funn i studien viste at prosjektet var viktig for deltakerne, de var engasjerte og ville gjerne gå mer på magedanskurs. Jeg ønsker å finne ut mer om dette for å få mer innsikt, forståelse og kunnskap om overvekt, kropp og bevegelse. Helsedirektoratet (2011) påpeker at det er behov for mer kunnskap om overvekt. Prosjektet bekrefter dette, og gir føringer på områder man kan arbeide videre med i et nytt og bearbeidet hovedprosjekt.nb_NO
dc.language.isonobnb_NO
dc.relation.ispartofseriesFredrikke;2015, nr 1
dc.subjecthelsefagnb_NO
dc.subjectmagedansnb_NO
dc.subjectkropp og bevegelsenb_NO
dc.titleRapport fra pilotprosjektet «Magedans for store damer» : - en kvalitativ studie om kropp og bevegelsenb_NO
dc.typeResearch reportnb_NO
dc.subject.nsiVDP::Medical disciplines: 700::Health sciences: 800nb_NO
dc.source.pagenumber42nb_NO


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record