• 1. GIR : hvordan bruke IKT som et hjelpemiddel for å få ungdom til å forstå risiko? 

      Jacobsen, Erik; Kaasa, Anders; Nygård, Anders Platou (Kandidatoppgaver 2010;, Student paper, others, 2010-09-29)
      Vi har en hypotese om at mange av dagens ungdom ikke alltid har motivasjon til å lese teori for å kunne bestå en teoriprøve. Ut i fra at risiko er en av de røde trådene i dagens føreropplæring valgte vi følgende problemstilling: ...