• Folkemusikk på Helgeland 

      Rabliås, Ole (Høgskolen i Nesnas skriftserie;69, Research report, 2006)
      ”Folkemusikk på Helgeland” er en samling av 100 melodier fra Helgeland. Videre innholder heftet en del historisk stoff som grunnlag for å binde sanger/ melodier sammen i et enkelt historisk perspektiv