• Hvilke tiltak gjøres rundt slagpasienter som bilførere? D Er oppfølgingen god nok? 

      Boksasp, Ann Solveig; Ulset, Thea; Vesterås, Anja (Kandidatoppgaver 2010;, Student paper, others, 2010-09-29)
      Formålet med denne oppgaven var å finne ut hvilke tiltak som gjøres rundt slagrammede som bilførere og om denne oppfølgingen er god nok. Vi har søkt kunnskap gjennom litteratur og samtaler med fagpersoner, både i helsevesenet ...