• Kartlære: tekster til faget Kartlære ved Høgskolen i Nord-Trøndelag 

   Holand, Ivar Svare; Markhus, Guri; Ystad, Dag (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Learning object, 2007-09-27)
   Kartlære og kartografi handler om kunnskap og aktiviteter knyttet til alt fra det å gjøre målinger i terrenget som gjør at vi nøyaktig kan stedfeste hus, elver og alle andre typer objekter, og i neste omgang få de innmålte ...
  • Miljøforvaltning: introduksjon til forvaltning og miljørett 

   Ystad, Dag (Kompendium / Høgskolen i Nord-Trøndelag, Learning object, 2009-09-02)
   Miljøforvaltning er et sammensatt fagområde. Myndighet og ansvar utøves på alle nivå fra globalt til lokalt, og myndighet og ansvar er i økende grad delegert til kommunene. Kommunene må ha kompetanse for å kunne utvikle ...