• Jektefart på museum 

   Søfting, Erika; Hutchinson, Alan (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen tar for seg design og grep ved utformingen av den nye faste utstillingen om jektefarten i det nye Jektefartsmuseet i Bodø. Artikkelen fokuserer på de fem kjernefortellingene som danner bakteppe for formidlingen. ...
  • Krafta i "Det grønne amt". Ei fortelling om NTE og Nord-Trøndelag 

   Slottemo, Hilde Gunn (Peer reviewed; Journal article, 2020)
   I 1919 ble det fylkeskommunale Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk, NTE etablert. Etter noen vanskelige oppstartsår, ble NTE en av de viktigste bedriftene i Nord-Trøndelag. I samspill med fylkespolitikerne kom bedriften til ...
  • Lærerlønn eller skolehus? Gjennomføringen av landsskoleloven av 1860 i Nordland amt 

   Stensland, Rolf Harald (Peer reviewed; Journal article, 2019)
   Artikkelen behandler gjennomføringen av landsskoleloven i Nordland amt. Sentralt står den nye finansieringen av skolen gjennom amtsskolekassen, basert på et samarbeid mellom kommune, amt og stat. I artikkelen undersøkes ...