• Fem Innherredsslåtter arrangert for gitar 

      Aase, Andreas (Arbeidsnotat / Høgskolen i Nord-Trøndelag;242, Working paper, 2012-03-08)
      FoU-prosjektet for 2011 har vært et ledd i den tiltagende orienteringen ved HiNT-Røstads musikkseksjon i retning stedegen musikk. Prosjektet presenteres her i notert form og tar utgangspunkt i Ove Bjørkens bok "Slåtter ...