• Den profesjonelle førskolelærer: profesjonsoppgave i pedagogikk 

      Al-Jaml, Hana (Student paper, others, 2014-02-21)
      Foreldresamarbeidet foregår både i formelle og uformelle situasjoner. Her fokuserer jeg på samarbeid med minoritetsspråklige foreldre i de uformelle situasjoner. Det jeg legger i begrepet uformelle situasjoner er der barnet ...