• Toddlernes motoriske aktivitet 

      Almark, Trine (Student paper, others, 2012-02-28)
      Temaet for fagoppgaven min er; toddlernes motoriske aktivitet. Jeg vil undersøke hvordan det blir tilrettelagt for toddlernes motoriske aktivitet i tre forskjellige barnehager, og jeg vil se på både inne og ute området i ...