• Evaluering av prosjektet Jakt i Værnesregionen : økt jakt på smårovvilt 

      Hagen, Bjørn Roar; Eriksen, Lasse Frost; Moa, Pål Fossland; Gervais, Simon; Rimul, Ivar; Almestad, Stian (FoU-rapport / Nord universitet;19, Others, 2018)
      Nord universitet har hatt samarbeid med fjellstyrene i Stjørdal siden 2007 og prosjektet Jakt i Stjørdal - økt jakt på smårovvilt siden opprettelsen i 2011. Prosjektet ble opprinnelig startet som et rent forvaltningstiltak, ...