• Verdsettelse av SinkaBerg-Hansen AS 

      Williksen, Thomas; Andreassen, Geir (Bachelor thesis, 2010)
      I denne oppgaven har vi sett på selskapet SinkaBerg-Hansen AS, som er et oppdrettsselskap lokalisert til Marøya i Nærøy kommune i Ytre-Namdal. Oppgaven har forsøkt å gi svar på 1 problemstilling, som omhandler verdien ...