• Profesjonsutøvelse i en organisasjon med lekmannspreg 

      Berg-Olsen, Marthe Nersund (Student paper, others, 2015-02-09)
      Tittel på denne oppgaven er profesjonsutøvelse i en organisasjon med lekmannspreg. Ut i fra denne tittelen valgte jeg problemstillingen : Hvordan reflekterer barnehagelæreren over seg selv som profesjonsutøver, og hvilke ...