• Posthumanistiske muligheter og transhumanistiske blindspor i det antropocene 

      Berg, Anne-Jorunn; Bolsø, Agnes; Hellstrand, Ingvil Førland (Peer reviewed; Journal article, 2020)
      Både posthumanisme og transhumanisme er innganger til å problematisere grensene mellom teknologi, natur og mennesker i en tid der menneskene påvirker planeten jorden på helt fundamentale måter. Den menneskelige påvirkningen ...