• Samhandlingsreformen = det nye "Soria Moria slott"? 

      Borg, Elisabeth Erle; Vollen, Marianne (Master thesis, 2014-10-14)
      Samhandlingsreformen er en retningsreform og berører alle helseforetak og kommuner i Norge. Våre funn viser at reformen frem til i dag i svært liten grad har gitt mer samhandling, men økt fokus på forskyving av ansvar og ...