• «Spill med hjertet jenter!» 

      Bråten, Hege-Lill (Master thesis, 2015-11-09)
      Jeg vil med denne oppgaven belyse temaet «coaching i prestasjonsfremmende miljø». Problemstillingen for avhandlingen er: Hvordan fremmer coachen læring og kunnskapsutvikling for å påvirke prestasjoner i ei spillegruppe? Til ...