• Effekten av fatigue på variabilitet i sykkeltråkk 

      Bye, Håvard Graffer (Master thesis, 2013-09-04)
      Denne studien har til hensikt å se på endringer i variabilitet i et sykkeltråkk ved påføring av fatigue. For å analysere variabiliteten ble standardavviket (SD) i forhold til den gjennomsnittlige syklustiden brukt. SD for ...