• Design, kunst og håndverk i Norge : fra barnehage til PhD 

      Carlsen, Kari; Randers-Pehrson, Anniken; Hermansen, Hilde (Journal article; Peer reviewed, 2018)
      Det norske utdanningsfeltet og faget formgiving, kunst og håndverk er betydelig endret siden forrige artikkelsamling om fagets stilling i de nordiske landene kom ut i 2008. I dag synes det å være en klar politisk vilje til ...