• Kunnskapsløftet og videreutdanning i spansk 

      Christiansen, Ane (Journal article; Peer reviewed, 2006)
      Artikkelen tar opp problemstillinger knyttet til skolereformen Kunnskapsløftet og storsatsningen på 2. fremmedspråk.